طراحی، گرافیک و چاپ

کانون آگهی و تبلیغات تصویر بازار با افتخار در بخش طراحی و گرافیک خدمات زیر را ارائه می دهد.

طراحی لوگو و آرم

طراحی کاتالوگ و بروشور

طراحی پوستر

طراحی آگهی های تبلیغاتی مجله ای و روزنامه ای

طراحی بسته کامل اوراق اداری شامل کارت ویزیت، سربرگ، پاکت، پاکت نامه، کاغذ یادداشت، فاکتور

طراحی بنر و هدر سایت